Thành lập hội đồng giải quyết vướng mắc về nhà đất

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập hội đồng giải quyết một số trường hợp cụ thể về nhà đất (gọi tắt là Hội đồng 127 TP).

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh làm chủ tịch hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ tổng hợp tình hình nhà ở, giải quyết cụ thể những trường hợp phức tạp; Xem xét, cho ý kiến về những trường hợp theo yêu cầu của UBND TP hoặc do Sở Xây dựng đề nghị.