Thành lập Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972 tại Đà Nẵng

QĐND Online – Sáng 12-11, tại Hội trường Cục Hậu cần Quân khu 5 đã diễn ra Đại hội thành lập Hội chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972 tại Đà Nẵng.

Ban chấp hành hội ra mắt

“Hội chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị 81 ngày đêm năm 1972” tại Đà Nẵng được thành lập với 62 hội viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí, chịu trách nhiệm lãnh đạo, xây dựng các công tác hội dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhiệm vụ trọng tâm của Ban chấp hành trong nhiệm kì 2013 – 2018 tập trung đẩy mạnh các công tác xã hội và nhân đạo; vận động đơn vị tập thể, cá nhân hỗ trợ nhà tình nghĩa; giúp đỡ xóa đói giảm nghèo, tham gia tìm hài cốt liệt sĩ; động viên giáo dục thế hệ trẻ tham gia tích cực vào công tác xây dựng và phát triển tại địa phương; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các Sở Ban, Ngành, đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, toàn diện, phát huy tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn dân.

Trụ sở của hội đặt tại số 21 đường Trần Phú, TP. Đà Nẵng.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM