Thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam – VSA

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA – Vietnam Seaculture Association) đã chính thức được thành lập. Đây là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam – VSA - Ảnh 1

Đại hội thành lập Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam – VSA

Nhận thức được rằng biển và đại dương là cánh đồng cuối cùng của hành tinh, loài người chuyển dần từ việc khai thác đến cạn kiệt tài nguyên biển, nhất là tài nguyên sinh vật, sang canh tác biển, nuôi dưỡng và làm giàu cho biển, biến các tiềm năng của biển thành nguồn lực nuôi mình. Cùng với đó, nguồn lợi sinh vật biển ngày càng cạn kiệt, nghề đánh cá biển ngày càng khó khăn, năng suất khai thác giảm nghiêm trọng so với trước đây, sinh kế và đời sống ngư dân ngày càng khó khăn.

Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích liên kết trí tuệ và nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và hợp tác quốc tế hoạt động trong các khâu của chuỗi giá trị nuôi trồng sinh vật biển và các lĩnh vực liên quan; đóng góp chủ động và tích cực vào việc xây dựng ngành nuôi biển Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững, bảo đảm chất lượng tốt và an toàn vệ sinh hải sản.

Hiệp hội VSA có sứ mạng hội tụ, liên kết cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và ngư dân, tập trung phát triển và chọn lọc du nhập công nghệ tiên tiến của thế giới, để nuôi trồng các loại rong tảo biển, các loài cá, giáp xác, nhuyễn thể, da gai, và nhiều loại hải sản khác, có giá trị cao, phát huy lợi thế tự nhiên của vùng biển nhiệt đới đa dạng, phong phú, bảo vệ và tái tạo môi trường sinh thái biển.

Được đầu tư đầy đủ và tổ chức tốt, ngành nuôi biển công nghiệp sẽ tạo ra nguồn hải sản nuôi phong phú, hàng năm có thể mang về hàng chục tỷ USD cho đất nước, giúp hình thành những ngành công nghiệp mới, lực lượng lao động trình độ cao, tạo thêm nhiều việc làm và sinh kế mới, tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển, đảo của Tổ quốc, đưa Việt Nam thành một cường quốc nuôi biển trong khu vực và trên thế giới.

Đại diện Hiệp hội VSA nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2016-2020 là giai đoạn khởi đầu, nhiều cơ hội và thách thức đối với Hiệp hội và cộng đồng nuôi biển Việt Nam. Để phát triển vững mạnh, chúng ta phải tự nỗ lực đổi mới, phối hợp chặt chẽ với nhau, cùng hợp tác để huy động, hội tụ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực để tạo ra sức mạnh mới, vượt qua khó khăn, thách thức.

Tin và ảnh: Bích Việt