Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành việc thông tin nước mắm truyền thống chứa asen

Thủ tướng Chính phủ vừa giao thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, làm rõ tính chất, cơ sở pháp lý tiến hành hoạt động khảo sát, công bố kết quả khảo sát việc 67% mẫu nước mắm truyền thống chứa asen của Vinastas.