Thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC đối với 22 xã, thị trấn trên địa bàn

  8 liên quanGốc

  Nhằm quản lý và kiểm soát chặt chẽ cơ sở kinh doanh, sản xuất, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Gia Lâm đã thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC, đồng thời lắng nghe các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, từ đó đề ra các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với lĩnh vực phụ trách, quản lý...

  Đoàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC phối hợp UBND, Công an xã Dương Xá tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại một nhà ở kết hợp kinh doanh tại xã Dương Xá

  Chủ động tham mưu, triển khai các biện pháp PCCC

  Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC& CNCH đối với loại hình cơ sở nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Gia Lâm đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng và triển khai 2 kế hoạch gồm: Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 16/06/2021 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/04/2021 của UBND TP Hà Nội trên địa bàn huyện Gia Lâm và Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 04/06/2021 về thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

  Đoàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC làm việc tại UBND xã Kiêu Kỵ

  Để đảm bảo tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai của các đơn vị, UBND huyện Gia Lâm đã thành lập Đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác đối với 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

  Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC đã phổ biến, hướng dẫn kiến thức pháp luật về PCCC, các hình thức tổ chức tuyên truyền, quy trình kiểm tra an toàn PCCC, việc xử lý các tồn tại, vi phạm trong quá trình kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

  UBND, Công an thị trấn Trâu Quỳ báo cáo các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC

  Đồng thời, nắm bắt tiến độ việc triển khai của các đơn vị và lắng nghe các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, từ đó đã đề ra các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay đối với từng địa bàn cấp xã. Về cơ bản, UBND 22 xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các ban, ngành, đoàn thể và các cá nhân cụ thể, tăng cường phát trên hệ thống loa phát thanh cấp xã các nội dung khuyến cáo đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH.

  Phát huy phong trào toàn dân PCCC

  Tại buổi kiểm tra các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Đoàn công tác đã yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố, Huyện ủy, UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên trong công tác PCCC và CNCH.

  Đoàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC làm việc tại UBND xã Ninh Hiệp

  Đồng thời tăng cường biện pháp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCCC đến mọi tầng lớp nhân dân, chủ hộ gia đình, người dân, người lao động tại địa phương theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để xây dựng và phát động phong trào toàn dân PCCC; chỉ đạo bộ phận phát thanh của xã, thị trấn tổ chức phát thanh, tuyên truyền các biện pháp PCCC và thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, tập trung vào đối tượng nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà thuê trọ. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC đối với 100% các hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn quản lý.

  Kiện toàn các đội PCCC cơ sở tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các đội dân phòng tại các thôn, tổ dân phố theo quy định; kiểm tra, đôn đốc các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên địa bàn thành lập Đội PCCC cơ sở theo quy định; đầu tư trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng đáp ứng yêu cầu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

  Thường xuyên triển khai thực hiện công tác điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các cơ sở, công trình trên địa bàn quản lý, báo cáo Công an huyện để thống nhất đề xuất phân cấp quản lý.

  Đoàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC làm việc tại UBND xã Yên Thường

  Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý, tập trung các cơ sở loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và nhà cho thuê trọ, nơi tập trung đông người; kiên quyết xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, đặc biệt là liên quan đến điều kiện phục vụ thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra. Phấn đấu trong năm 2021 kiểm tra 100% loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn và các cơ sở thuộc Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đảm bảo đường giao thông cho xe chữa cháy hoạt động (chiều rộng tối thiểu 3,5m, chiều cao thông thủy tối thiểu 4,5m và chịu được tải trọng của xe chữa cháy) và dự trữ nguồn nước phục vụ chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn quản lý; đề xuất xây dựng các bến lấy nước, cải tạo ao hồ tự nhiên, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và nhà dân xây bể nước chữa cháy.

  Ánh Nguyệt

   Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thanh-lap-doan-kiem-tra-huong-dan-cong-tac-pccc-doi-voi-22-xa-thi-tran-tren-dia-ban-post471841.antd