Thành lập đoàn công tác, ưu tiên địa phương có vụ việc phức tạp

Đó là yêu cầu của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tại buổi làm việc với các bộ, ngành về các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) đông người, phức tạp vào ngày 17/7.

Tổng hợp kết quả rà soát các vụ việc KN,TC đông người phức tạp của các địa phương chưa đầy đủ cho thấy, hiện nay toàn quốc có 463 vụ việc KN, TC đông người, phức tạp. Trong đó, miền Bắc còn 202 vụ việc, miền Trung có 188 vụ việc, miền Nam có 73 vụ việc.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành đã bàn và đề xuất các biện pháp thực hiện nhằm giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp.

Theo đó, để thực hiện giải quyết các vụ việc, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tăng cường công tác giám sát việc giải quyết KN,TC, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực còn tồn tại nhiều KN,TC; tổ chức giám sát một số vụ việc nổi cộm, bức xúc được xã hội quan tâm; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Trong quá trình giám sát cần yêu cầu công dân cung cấp cấp trung thực, đầy đủ thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý, chuyển đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, nhất là đối với các vụ việc đông người phức tạp dễ phát sinh thành điểm nóng, gây mất ổn định tình hình an ninh - xã hội.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) cần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC. Tăng cường hướng dẫn theo dõi đôn đốc việc thực hiện của địa phương; thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với những địa phương chậm thực hiện chỉ đạo cơ quan cấp trên, chậm giải quyết vụ việc để công dân thường xuyên kéo lên TƯ hoặc khi phát hiện có vi phạm trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC tại địa phương. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng của TƯ và địa phương trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN, TC, nhất là việc xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp tại Trụ sở Tiếp công dân TƯ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội tại địa phương, không để xảy ra vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước hay công dân gây thiệt thòi dẫn đến bức xúc, phát sinh KN,TC. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình KN,TC trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KN,TC mới phát sinh ngay từ cơ sở; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết KN,TC; thường xuyên rà soát các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài trên địa bàn, đồng thời có kế hoạch cụ thể, phương án đồng bộ để xử lý dứt điểm...

Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tiếp tục tham mưu, chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh, TP thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách việc KN,TC đông người, phức tạp trên địa bàn; tăng cường thanh tra trách nhiệm đồng thời với việc nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC; tăng cường thanh tra kinh tế, xã hội, phát huy thanh tra đột xuất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao các ý kiến về biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp. Đồng thời yêu cầu, trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các bộ, ngành, TƯ phối hợp với Ban Tiếp công dân TƯ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, TTCP thành lập các đoàn công tác về địa phương để giải quyết các vụ việc cụ thể, ưu tiên các địa phương có vụ việc phức tạp. Đoàn công tác cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết; thành phần đoàn bao gồm TTCP, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và các địa phương.

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp làm đầu mối tham mưu chỉ đạo thực hiện các kế hoạch cụ thể, tổng hợp báo cáo trình Tổng Thanh tra ban hành kế hoạch mới tập trung giải quyết các vụ việc KNTC, báo cáo hoàn thành trước ngày 25/7.

Đồng thời, phối hợp với Vụ Pháp chế, TTCP và Văn phòng Chính phủ tham mưu xây dựng, sớm ban hành chỉ thị liên quan đến việc giải quyết các vụ KN,TC.

Đề nghị các bộ tham mưu các giải pháp cụ thể thực hiện, đồng thời cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm tham gia đoàn công tác. Từ 1/8, tổ công tác về các địa phương tiến hành thực hiện rà soát các vụ việc KN,TC phức tạp, đông người.

Thái Hải