Thành lập Đảng bộ cơ sở ở 4 Đồn Biên phòng

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa tổ chức công bố các quyết định thành lập đảng bộ cơ sở ở 4 Đồn Biên phòng, gồm: Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Đồn Biên phòng Diễn Thành, Đồn Biên phòng Tam Quang và Đồn Biên phòng Phúc Sơn.

Lễ Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Đồn Biên phòng Diễn Thành. Ảnh: Hồ Sỹ Kiều

Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) có 7 đồng chí do đồng chí Hoàng Thanh Quyền, Chính trị viên đơn vị làm Bí thư; thành lập 4 chi bộ trực thuộc gồm: Vũ trang - kiểm soát; Địa bàn; Hậu cần đảm bảo và Chi bộ Trạm kiểm soát Lạch Cờn,

Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Diễn Thành (huyện Diễn Châu) có 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Chính trị viên đơn vị làm Bí thư, thành lập 5 chi bộ trực thuộc gồm: Vũ trang - kiểm soát hành chính; Vận động quần chúng; Trinh sát - Phòng chống ma túy và tội phạm; Tổng hợp đảm bảo và Trạm kiểm soát Lạch Vạn.

Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Phúc Sơn (huyện Anh Sơn) có 7 đồng chí do đồng chí Ninh Công Chức, Chính trị viên đơn vị làm Bí thư, thành lập 4 chi bộ trực thuộc gồm: Vũ trang - kiểm soát hành chính; Địa bàn; Tổng hợp đảm bảo và Trạm cửa khẩu, .

Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Tam Quang (huyện Tương Dương) có 7 đồng chí do đồng chí Nguyễn Khắc Lĩnh, Chính trị viên đơn vị làm Bí thư, thành lập 4 chi bộ trực thuộc gồm: Kiểm soát; Địa bàn; Hậu cần đảm bảo và Vũ trang.

Việc nâng cấp các chi bộ cơ sở thành các đảng bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong giai đoạn mới.

Hồ Sỹ Kiều

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy)