Thành lập Cục thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh

Ngày 28/11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức công bố thành lập Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hùng Cường đã trao quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự Thành phố và quyết định bổ nhiệm chức vụ trong cục. Theo đó, ông Nguyễn Văn Lực giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Tiền thân, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1993, hiện có 25 đơn vị cơ quan thi hành án dân sự với 231 chấp hành viên, hầu hết cán bộ chủ chốt đều được đào tạo cử nhân, cao cấp chính trị. Trong 2 năm 2008-2009, cơ quan thi hành án dân sự thành phố đã thi hành xong 88.300 án với giá trị tiền và tài sản thu được gần 3,3 tỷ đồng. Tháng 11/2008, Quốc hội khóa XII thông qua Luật Thi hành án dân sự thay thế cho pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, trong đó Sở Tư pháp được giao quản Cơ quan Thi hành án dân sự theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./. (TTXVN/Vietnam+)