Thành lập Cục thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 28-11, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức công bố thành lập Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục THADS trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hùng Cường đã trao quyết định thành lập Cục THADS thành phố và quyết định bổ nhiệm chức vụ trong Cục. Theo đó, ông Nguyễn Văn Lực giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS TP. Hồ Chí Minh.

Tiền thân, Cục THADS TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1993, hiện có 25 đơn vị cơ quan THADS với 231 Chấp hành viên, hầu hết cán bộ chủ chốt đều được đào tạo cử nhân, cao cấp chính trị. Trong 2 năm 2008- 2009, cơ quan THADS thành phố đã thi hành án xong 88.300 việc với giá trị tiền và tài sản thu được gần 3,3 tỷ đồng. Tháng 11-2008, Quốc hội khóa XII thông qua Luật THADS thay thế cho pháp lện THADS năm 2004, trong đó Sở Tư pháp được giao quản Cơ quan THADS theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sắp tới, THADS thành phố tập trung vào các nhóm nhiệm vụ: rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, tập huấn nâng cao hiệu quả công tác THA, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phối hợp với các ban ngành đoàn thể thực hiện tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trần Xuân Tình