Thành lập Công ty bất động sản Điện lực miền Trung

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (EVN-Land Central), có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng vừa được thành lập.