Thành lập cơ quan cảnh báo, dự báo nguy cơ sự cố môi trường

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ngày 1/7, Sở TN&MT tổ chức ra mắt Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=72437