Thành lập Chính phủ mới ở Thái-lan

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo tin nước ngoài, Thủ tướng Thái-lan Xổm-chai Vông-xa-vát cho biết, ông đang chuẩn bị danh sách các thành viên Chính phủ mới của nước này để trình lên Hoàng gia trong những ngày tới.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131460&sub=82&top=45