Thành lập Câu lạc bộ Unesco Doanh nghiệp – Văn hóa

    Báo Công Thương
    Gốc

    UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập Câu lạc bộ Unesco Doanh nghiệp Văn hóa Việt Nam và giao cho Sở Công Thương và Sở văn Hóa Thể thao và Du lịch TP.Hồ Chí Minh thực hiện.

    CôngThương - Câu lạc bộ UNESCO Doanh nghiệp - Văn hóa Việt Nam có chức năng tổ chức hội thảo, lễ hội, quy tụ và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu, có công đóng góp trong việc phát triển về kinh tế, con người, và sự tiến bộ của xã hội. Bà Huỳnh Thị Ninh, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo - Hội chợ thương mại Ninh Huỳnh, chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO Doanh nghiệp - Văn hóa Việt Nam cho biết câu lạc bộ này ra đời nhằm mục đích xây dựng phát triển doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại quốc tế, chứng nhận bảng vàng doanh nhân văn hóa UNESCO Việt Nam có sự đóng góp lớn cho cộng đồng và nền kinh tế nước nhà trong thời gian qua. Thế Vĩnh

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/doanh-nghiep-doanh-nhan/thanh-lap-cau-lac-bo-unesco-doanh-nghiep-van-hoa/32/0/18414.star