Thành lập Ban tiếp dân để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - UBND TP vừa có quyết định phê duyệt đề án Ban tiếp dân của UBND thành phố.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=145161