Thanh Hóa: Yêu cầu Công ty Việt Lào tạm dừng hoạt động khai thác mỏ đất làm vật liệu xây dựng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Văn bản số 8796/UBND-CN tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Việt Lào tạm dừng hoạt động mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi đá ong phong hóa và đơn vị chức năng liên quan làm rõ nguồn gốc, khối lượng đất đang tập kết tại mỏ.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Việt Lào tạm dừng hoạt động mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi đá ong phong hóa và đơn vị chức năng liên quan làm rõ nguồn gốc, khối lượng đất đang tập kết tại mỏ.

Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Lào (viết tắt là Công ty Việt Lào) tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ đất làm vật liệu san lấp và thu hồi đá ong phong hóa không chứa kim loại tự sinh hoặc khoáng vật kim loại, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn (khu vực mỏ đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép khoáng sản số 62/GP-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh) để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ xử lý các vi phạm của đơn vị đảm bảo theo quy định (do từ đầu năm đến nay đã vượt công suất cả năm 2024), thời gian tạm dừng khai thác kể từ ngày ban hành văn bản này.

Yêu cầu UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Công an huyện Triệu Sơn, UBND xã Hợp Thắng và đơn vị chức năng liên quan làm rõ nguồn gốc, khối lượng đất đang tập kết tại mỏ của Công ty Việt Lào, xác định rõ nguồn gốc, diện tích, khối lượng đất đã đào tại khu vực có dấu hiệu khai thác, san gạt làm biến dạng địa hình quanh khu vực mỏ; chủ động xử lý những hành vi vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền; báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024 (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp).

Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan trong việc hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm tại mỏ đất theo mục 1 của văn bản này; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý thuộc trách nhiệm, phạm vi giải quyết của đơn vị mình.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, xử lý đối với hành vi vi phạm (nếu có) của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng - Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Lào đảm bảo theo quy định; căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan và tình hình thực tế, chủ động giải quyết, xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả và đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/7/2024.

Trần Cường – Sơn Long

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-yeu-cau-cong-ty-viet-lao-tam-dung-hoat-dong-khai-thac-mo-dat-lam-vat-lieu-xay-dung-377784.html