Thanh Hóa: Xây dựng đô thị xanh thông minh gắn với phát triển kinh tế

Thanh Hóa và Hiệp hội Các đô thị Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên năm 2017 với chủ đề 'Đô thị xanh thông minh gắn với phát triển kinh tế địa phương, hướng tới phát triển bền vững'.

Thanh Hóa xây dựng đô thị xanh thông minh gắn với phát triển kinh tế địa phương, hướng tới phát triển bền vững.

Thanh Hóa có tốc độ đô thị hóa nhanh trong toàn quốc, bởi năm 2010, tỉnh còn là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa thấp nhất của cả nước, dân số đô thị chỉ 370.000 người, đạt tỷ lệ đô thị hóa 10,8%; đến hết năm 2016, dân số đô thị toàn tỉnh đã đạt 900.000 người/3,5 triệu dân, chiếm 25,8%, đạt tỷ lệ đô thị hóa khoảng 22,4%. Tốc độ tăng tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn 2011-2016 của tỉnh đã đạt 1,56% năm (giai đoạn 2005-2010 chỉ tăng bình quân 0,13% năm). Với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, dự báo hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa sẽ có bước phát triển đột phá trong thời gian tới. Hiện nay, tỉnh có 1 đô thị loại I, 3 đô thị loại II, 1 đô thị loại IV, 26 đô thị loại V và 11 khu vực được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V.

Thời gian qua Thanh Hóa đã có cách làm sáng tạo trong phát triển đô thị, trong đó có việc lấy các đô thị lớn (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng) làm trọng tâm cho sự phát triển toàn diện để phát triển các đô thị vệ tinh. Thành công nữa của Thanh Hóa trong phát triển đô thị phải kể đến công tác quy hoạch. Ngoài những đô thị lớn của tỉnh, hiện 24 thị trấn trực thuộc huyện đều được quy hoạch và mở rộng hơn 200 ha để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài. Riêng với TP Thanh Hóa, tỉnh ưu tiên phát triển đô thị này thành TP dịch vụ, đang thực hiện đề án phát triển thành TP thông minh.

Xu hướng phát triển đô thị trong những thập kỷ tới; phát triển TP du lịch gắn với bảo tồn các di sản và phát triển kinh tế bền vững; xây dựng TP thông minh; kinh nghiệm phát triển đô thị xanh; khuyến khích phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong phát triển đô thị.

Trần Cường