Thanh Hóa: Vẫn còn việc bắt dân đóng nhiều loại phí trái quy định

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Kiểm chứng đơn thư của người dân ở xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chúng tôi được biết, bắt chấp các quy định hiện hành từ Trung ương tới cấp Huyện, UBND xã Xuân Lộc vẫn đang thu các khoản đóng góp của dân gây bức xúc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136634&sub=127&top=39