Thanh Hóa ứng dụng CNTT trong kiểm soát dịch COVID-19

    VNEWS
    95 liên quanGốc

    Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được Trang thông tin chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh và ứng dụng phần mềm Smart Thanh Hóa để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Đây là một ứng dụng trên nền tảng di động theo dõi lịch sử di chuyển của các trường hợp tiếp xúc gần với ca F0.

    Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/thanh-hoa-ung-dung-cntt-trong-kiem-soat-dich-covid-19-214054.htm