Thanh Hóa: Tôm, ngao chết hàng loạt

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hơn 1 tháng trở lại đây, nhiều hộ chuyên nuôi trồng thủy sản ở các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống... của Thanh Hóa đang lâm vào cảnh khốn đốn do tôm, ngao chết hàng loạt...

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/6/19/245713.tno