Thanh Hóa thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Bản Poọng, xã Tam Chung (Mường Lát) tan hoang sau lũ.

Phùng Sắc