Thanh Hóa: Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy đến năm 2045. Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ diện tích huyện Cẩm Thủy, gồm 1 thị trấn và 16 xã; với dân số hiện trạng năm 2021 là 110.805 người; dự báo năm 2045 khoảng 138.000 người; diện tích tự nhiên 424,5km2…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong Quy định về các vùng phát triển và các không gian phát triển kinh tế vùng huyện Cẩm Thủy đến năm 2045, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quy định các vùng phát triển: Tiểu vùng 1 (vùng trung tâm), bao gồm: thị trấn Phong Sơn; và các xã Cẩm Châu, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Tú. Trung tâm tiểu vùng là thị trấn Phong Sơn. Định hướng phát triển thành trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, du lịch.

Tiểu vùng 2 (vùng phía Tây Bắc), bao gồm đô thị Cẩm Lương, các xã Cẩm Liên, Cẩm Thành, Cẩm Quý. Trung tâm tiểu vùng là đô thị Cẩm Lương. Định hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông nghiệp hữu cơ, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và lâm nghiệp.

Tiểu vùng 3 (vùng Đông Nam), bao gồm đô thị Cẩm Tân, các xã Cẩm Ngọc, Cẩm Long, Cẩm Phú, Cẩm Yên, Cẩm Tâm, Cẩm Vân. Trung tâm tiểu vùng là đô thị Cẩm Tân. Định hướng phát triển nông nghiệp toàn diện, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp làng nghề;

Ngoài ra, còn có Quy định về các không gian phát triển kinh tế, trong đó, với không gian phát triển công nghiệp: UBND tỉnh định hướng đến năm 2030 toàn huyện Cẩm Thủy có 3 cụm công nghiệp, gồm: Cẩm Tú (19,5 ha); Cẩm Châu (25 ha); Cẩm Sơn (50 ha). Đến năm 2045 có 4 cụm công nghiệp, gồm: Cẩm Tú (19,5 ha); Cẩm Châu (25 ha); Cẩm Sơn (50 ha) và hình thành cụm công nghiệp Cẩm Tân (15 ha). Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: sản xuất điện, chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi, hàng may mặc, giầy da.

Phát triển cụm công nghiệp tuân theo quy định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; và Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017.

Quy hoạch, xây dựng, mở rộng các khu, cụm công nghiệp phải đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và cây xanh, đất đai và tổ chức sản xuất thuận lợi và hợp lý; đầu tư phát triển các cụm công nghiệp phải đi liền với xây dựng đồng bộ cơ sở dịch vụ, điểm dân cư, tạo điều kiện sống và làm việc cho lao động ở các cụm công nghiệp…

Với không gian phát triển du lịch: định hướng phát triển mạnh Khu du lịch suối cá Cẩm Lương với dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao ngoài trời phục vụ khách du lịch. Phát huy, bảo tồn, phục hồi làng nghề, lễ hội; phát triển sản phẩm đặc trưng; hình thành các tua, tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh;

Các không gian khu, điểm du lịch: Khu du lịch suối thần Cẩm Lương ước khoảng 400ha; Khu du lịch hồ Thung Bằng 50 ha. Các điểm du lịch gắn với công trình, di tích, danh thắng được xếp hạng: Động Cửa Hà, Chùa Chặng, Chùa Màu, Chùa Vọng... Bên cạnh đó, còn có điểm du lịch nông nghiệp hữu cơ tại các xã Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Ngọc, Cẩm Tân, Cẩm Vân. Các tuyến du lịch thực hiện theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Thủy đến năm 2045 và đề án phát triển du lịch huyện Cẩm Thủy đến năm 2030 được duyệt.

Với không gian phát triển thương mại: định hướng đến năm 2030, đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại thị trấn Phong Sơn; đến năm 2045 phát triển thêm 3 trung tâm thương mại tại khu vực đô thị. Các khu thương mại hiện tại được bố trí thuận tiện về giao thông;

Ngoài các Quy định trên, tỉnh cũng có Quy định về quản lý hệ thống đô thị giai đoạn đến năm 2025. Cụ thể, toàn huyện có 1 đô thị là thị trấn Phong Sơn phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Giai đoạn đến năm 2030, toàn huyện có 3 đô thị, bao gồm thị trấn Phong Sơn, đô thị Cẩm Tân, đô thị Cẩm Lương.

Thanh Xuân

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thanh-hoa-quy-dinh-quan-ly-theo-do-an-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-cam-thuy.htm