Thanh Hóa phân bổ kinh phí hỗ trợ học sinh học tập, bán trú

NDĐT - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định 198/QĐ-UBND về phê duyệt kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú năm 2014 theo Quyết định 85/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt này, Thanh Hóa tạm cấp hơn 17 tỷ đồng hỗ trợ 10.619 học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú trong thời gian năm tháng đầu năm 2014. Đối tượng thụ hưởng cụ thể là học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, các trường tiểu học, THCS công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh phổ thông dân tộc bán trú.

Đối với học sinh bán trú đang học tại các trường phổ thông công lập, mỗi tháng được hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu; những học sinh bán trú phải tự lo chỗ ở, mỗi tháng được hỗ trợ nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu, thời gian được hưởng không quá chín tháng/năm học/học sinh.

Các trường phổ thông dân tộc bán trú được bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa dụng cụ thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, mức 100 nghìn đồng/học sinh/năm học; bổ sung kinh phí để lập tủ thuốc dùng chung, mức 50 nghìn/học sinh/năm học và bổ sung kinh phí để mua sắm đồ dùng nấu ăn cho học sinh bán trú, mức 20 triệu đồng/trường phổ thông dân tộc bán trú có nấu ăn.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách năm tháng đầu năm 2014 là hơn 30 tỷ 364 triệu đồng, trong đó kinh phí đã cấp năm 2013 còn tồn tại các huyện: Như Thanh, Thường Xuân, Quan Hóa, Tĩnh Gia hơn 18 tỷ 580 triệu đồng; kinh phí còn lại tại các huyện: Thạch Thành, Bá Thước, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Xuân, Mường Lát, Quan Sơn hơn 5 tỷ 374 triệu đồng và kinh phí tạm cấp đợt này là hơn 17 tỷ đồng.

MAI LUẬN