Thanh Hóa: Nguy cơ danh thắng hòn Trống Mái biến mất

Thông tin từ UBND thị xã Sầm Sơn cho biết: Thị xã du lịch biển này vừa đệ trình công văn lên Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo về hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng di tích - danh thắng hòn Trống Mái và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng đến địa phương khảo sát, kiểm tra tình hình thực tế để có biện pháp bảo vệ khẩn cấp di tích này.

Hòn Trống Mái là danh thắng thuộc cụm di tích lịch sử - văn hóa - danh thắng núi Trường Lệ (thị xã Sầm Sơn). Hằng năm, danh thắng này thu hút một lượng lớn du khách về đây tham quan, chụp ảnh. Tuy nhiên, do sự tác động của thiên nhiên cộng với việc nhiều du khách không có ý thức bảo vệ di tích đã khiến hòn đá Mái bị dao động và dịch chuyển ra phía mép ngoài đế và có nguy cơ rơi.

Nguyễn Chung