Thanh Hóa làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

    Truyền Hình Thông Tấn
    9 liên quanGốcThanh Hóa

    Hiện nay, đối tượng hưởng chính sách theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ở Thanh Hóa rất lớn với gần 60 nghìn liệt sĩ; hơn 1.200 cán bộ lão thành cách mạng; 1.525 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (trong đó hiện còn gần 100 mẹ đang sống); hơn 5.000 cán bộ tiền khởi nghĩa; 60 nghìn thương binh, bệnh binh, hơn 12 nghìn người bị nhiễm chất độc da cam và hơn 60 nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến…

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thanh-hoa-lam-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia-47097.htm