Thanh Hóa: Lại 'nóng' chuyện cấp nước cho lọc hóa dầu Nghi Sơn

Để có nước phục vụ cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) chạy thử và vận hành thương mại vào tháng 11/2016, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định chọn thêm nhà cung cấp nước thứ 2 là liên danh nhà đầu tư Cty Anh Phát và Cty TNHH MTV Sông Chu. Tuy nhiên đến thời điểm này, NSRP vẫn chưa ký kết hợp tác với đơn vị cung cấp nước trên khiến cho vấn đề cấp nước của tỉnh Thanh Hóa đang hết sức “nóng”.

Thanh Hóa: Lại 'nóng' chuyện cấp nước cho lọc hóa dầu Nghi Sơn - Ảnh 1

Thiệt đơn, thiệt kép

Khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn (18.600ha) có tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2015 là 140.000m3/ngày đêm. Hiện nay, KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng cho phép mở rộng lên 106.000ha, nên nhu cầu nước sẽ rất lớn.

Mặt khác, theo cam kết của Chính phủ đối với việc cấp nước cho D.A Lọc hóa dầu Nghi Sơn (GGU) Chính phủ phải đảm bảo việc cấp các công trình cơ sở hạ tầng, Chính phủ sẽ thu xếp để có sẵn một hệ thống cung cấp nước đã qua xử lý tại mặt bằng và nguồn cung cấp nước ổn định có khả năng cung cấp tối đa 15.000m3/ngày/đêm từ cuối tháng 12/2012 đến cuối tháng 12/2014 là 30.000m3/ngày/đêm.

Lượng nước đã qua xử lý đầu vào tối đa theo thiết kế sẽ là 1.560m3/giờ; chất lượng nước sẽ theo quy phạm quốc gia về nước uống QCVN: 01:2009/BYT năm 2009. Theo tính toán, nếu việc cấp nước không được đảm bảo theo cam kết và Nhà máy lọc dầu phải dừng vận hành vì lý do thiếu nước thì NSRP sẽ phát sinh thiệt hại về doanh thu khoảng 20 triệu USD mỗi ngày.

Khi đó, vấn đề khởi phát trách nhiệm bảo lãnh của Chính phủ theo GGU sẽ xảy ra và tỉnh Thanh Hóa phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Chính phủ.

Vẫn chưa có đáp án

Để đáp ứng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ phải đảm bảo nước phục vụ cho các D.A trong KKT Nghi Sơn, ngày 10/6/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định 1982/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư D.A hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn cho Liên danh Nhà đầu tư TCty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát và Cty TNHH MTV Sông Chu. Đây là nhà cung cấp nước thứ 2 tại KKT Nghi Sơn.

Nhà cung cấp nước thứ nhất là Cty Bình Minh, theo báo cáo của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn, đến thời điểm hiện tại Nhà máy Nước sạch Bình Minh mới chỉ đạt công suất tối đa 30.000m3/ngày đêm để cung cấp cho NSRP và các khách hàng khác.

Đặc biệt, giai đoạn này mới cấp cho giai đoạn xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu là 15.000m3/ngày đêm, nhưng có những thời điểm không cấp đủ nước (như ngày 28/4/2016, nhà thầu EPC đã thông báo cho NSRP việc thiếu nguồn cấp nước cho xây dựng). Điều này tạo ra rủi ro thiếu nguồn cấp nước sạch cho D.A NSRP, vì thế tỉnh phải lựa chọn thêm nhà cung cấp nước thứ 2.

UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đây là phương án dự phòng cho các tình huống khẩn cấp, rủi ro, bất trắc theo khuyến cáo của NSRP. Đồng thời đảm bảo không chồng lấn khu vực cấp nước giữa dự án của Liên danh Cty Sông Chu - Cty Anh Phát và dự án của Cty Bình Minh.

Tuy nhiên đến thời điểm này, không hiểu vì lý do gì NSRP vẫn chưa tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị cấp nước thứ 2 khiến cho việc đảm bảo cấp nước của tỉnh Thanh Hóa cho NSRP gặp rất nhiều khó khăn. Trong văn bản mới nhất của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gửi NSRP ngày 11/10, tỉnh Thanh Hóa đề nghị sớm ký kết hợp đồng với đơn vị cấp nước thứ 2 là Liên danh Nhà đầu tư TCty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát và Cty TNHH MTV Sông Chu.

Đồng thời, đề nghị NSRP xác định khối lượng nước cần cấp theo thời điểm cụ thể theo chỉ tiêu cụ thể, xác định chất lượng nước đảm bảo theo yêu cầu dự án. NSRP từng có văn bản quan ngại về vấn đề cấp nước của Cty Bình Minh, tỉnh Thanh Hóa đề nghị NSRP tổ chức đánh giá cụ thể chất lượng nước cấp của Cty Bình Minh, có văn bản khẳng định rõ chất lượng nước hiện nay của Công ty Bình Minh có đảm bảo tiêu chuẩn, có đáp ứng được yêu cầu của dự án NSRP hay không?

Nếu NSRP không giải quyết được các vấn đề trên thì Thanh Hóa sẽ không đủ cơ sở để khẳng định sẽ cung cấp, đáp ứng yêu cầu cấp nước cho dự án NSRP theo GGU trong khi thời gian chạy thử và vận hành thương mại đang đến gần.

Trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, phương án lựa chọn liên doanh Cty Anh Phát và Cty Sông Chu để thực hiện D.A cấp nước cho NSRP là cần thiết, vì như thế mới đảm bảo được nguồn nước theo những gì Chính phủ đã cam kết. “Đây là dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh Thanh Hóa sẽ làm hết sức có thể để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao phó...”- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định.

Đức Thọ