Thanh Hóa: Kiên quyết xử lý tình trạng huy động sức dân trái quy định

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tập trung rà soát, bãi bỏ ngay các khoản đóng góp, huy động sức dân không đúng với quy định hiện hành…

Sau khi Sở Tài chính có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, ngày 24/11/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn Số 13601/UBND-VX về việc “tiếp tục chấn chỉnh huy động đóng góp của nhân dân sai quy định”.

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc huy động đóng góp sai quy định

Trong đó, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung sau: Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát lại các khoản thu tại xã, phường, thị trấn theo đúng chỉ tinh thần của Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các khoản huy động, đóng góp sức dân và giải quyết nợ XDCB ngân sách cấp huyện, xã trên địa bàn. Đối với các khoản phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban hành, đề nghị thực hiện đúng Quyết định số 4554/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND và các văn bản khác liên quan.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nghiêm túc chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, phải bãi bỏ ngay các khoản huy động đóng góp không đúng quy định hiện hành. Đối với việc huy động xây dựng cơ sở hạ tầng, phải áp dụng theo đúng văn bản chỉ đạo số 1447/TTg-KTNN ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế dân chủ quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. HĐND và UBND các cấp không được tự ý ban hành các văn bản đóng góp bắt buộc.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định, việc huy động đóng góp sức dân phải theo dự án, phải tiến hành công khai phương án thu và mức thu để nhân dân được biết. Tuyệt đối không chia đều theo số khẩu đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người già cả, neo đơn và các đối tượng chính sách.

Đối với các khoản huy động mang tính chất xã hội, từ thiện (quỹ khuyến học, vì nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt…) phải thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không thu bắt buộc. Với các khoản thu mang tính chất dịch vụ (bảo vệ đồng điền, quỹ dịch vụ sản xuất nông nghiệp, thủy lợi nội đồng, khuyến nông…) phải do các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thực hiện hợp đồng và trực tiếp thu, không thu qua chính quyền xã, thôn hoặc nhà trường, đảm bảo trên nguyên tắc thu tương ứng với lợi ích cung ứng dịch vụ mà người dân được hưởng.

Nội dung công văn số 13601/UBND-VX cũng nêu rõ, Sở Tài chính có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời đề xuất xử lý những tập thể, cá nhân sai phạm.

Trường hợp vẫn còn để xảy ra tình trạng lạm thu và huy động đóng góp của nhân dân sai quy định, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, công khai kết quả xử lý việc thu phí, lệ phí và huy động đóng góp của nhân dân trên địa bàn, kết quả phát hiện nhiều sai phạm còn tồn tại, cụ thể nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, việc huy động còn nặng tính chất bắt buộc, mức thu cao không phù hợp với đại đa số người dân. Ví dụ, tại xã Trường Sơn (Nông Cống), Hà Vinh (Hà Trung), vận động cả trẻ em, người cao tuổi (không đúng đối tượng) đóng góp xây dựng, chỉnh trang, nâng cấp nghĩa trang; tại huyện Cẩm Thủy vẫn còn tình trạng cố tình huy động đối với những khoản thu đã có quyết định bãi bỏ hoặc miễn thu (quỹ dân số gia đình văn hóa, quỹ thiếu niên nhi đồng).

Đặc biệt, một số loại quỹ do các địa phương tự đặt ra từ nhiều năm trước đến nay không còn phù hợp với cơ chế hiện hành, không nằm trong danh mục được cấp có thẩm quyền ban hành nhưng nhiều đơn vị vẫn cố tình làm trái: Thu để trả công cho cán bộ đoàn thể hoạt động ở thôn (thị xã Sầm Sơn), quỹ hoạt động an ninh thôn (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa)…