Thanh Hóa: Hơn 16 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp

  221 liên quanGốc

  Hơn 16 tỷ đồng tới đây sẽ được tỉnh Thanh Hóa chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

  Ngày 22/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định số 3957/QĐ – UBND ngày 18/9 về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

  Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa

  Thời gian và mức hỗ trợ được thực hiện theo khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế”.

  Tổng đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo quy định là 2.747 người. Tổng kinh phí hỗ trợ là gần 16,3 tỷ. Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã 13 người, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 2.734 người. Toàn bộ nguồn kinh phí từ nguồn chi quản lý hành chính trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

  UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí năm 2020 cho các địa phương và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chi trả cho đối tượng theo quy định hiện hành.

  UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung và thanh quyết toán theo thực tế, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành có liên quan giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách; đôn đốc tổng hợp báo cáo theo quy định.

  MỘC MIÊN

   Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-hon-16-ty-dong-ho-tro-can-bo-doi-du-sau-sap-xep-20200922115851033.htm