Thanh Hóa: Hỗ trợ 39 tỷ đồng tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Ngày 5/11, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa học kỳ I, năm học 2016-2017 cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Cụ thể, trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi được hỗ trợ kinh phí ăn trưa với mức hỗ trợ là 120.000 đồng/ cháu, nhằm tăng khẩu phần ăn, hỗ trợ dinh dưỡng. Toàn tỉnh này hiện có 75.871 trẻ mẫu giáo trong độ tuổi 3 - 5 tuổi.

Hoàng Lam