Thanh Hóa: Đường dây Bỉm Sơn - Nga Sơn và Trạm biến áp 110kV Nga Sơn đi vào hoạt động

  Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn điện lực Việt Nam tổ chức Lễ gắn biển công trình Đường dây Bỉm Sơn-Nga Sơn và Trạm biến áp 110kV Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa

  Ngày 26/11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ gắn biển công trình Đường dây Bỉm Sơn - Nga Sơn và Trạm biến áp 110kV Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

  Dự án Đường dây Bỉm Sơn - Nga Sơn và Trạm biến áp 110kV Nga Sơn có tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Đường dây Bỉm Sơn - Nga Sơn có chiều dàigần 18,5 km với 72 vị trí cột, trải dài qua địa phận thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hà Trung và Nga Sơn.

  Dự án trạm biến áp 110kV Nga Sơn có công suất mỗi máy biến áp 40 MVA và 0,1 km nhánh rẽ mạch kép 110kV đấu nối. Đây là trạm biến áp vận hành theo chế độ không người trực. Trạm biến áp được lắp đặt hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa, cho phép kết nối, trao đổi giao thức truyền tin với trung tâm điều khiển xa khu vực.

  Công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022)

  Công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022)

  Sự kiện dự án Đường dây Bỉm Sơn - Nga Sơn và trạm biến áp 110kV Nga Sơnđi vào hoạt động sẽ góp phần chống quá tải lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Nga Sơn và các vùng lân cận, từ đó đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ phát triển kinh tế -xã hội và đời sông nhân dân trên địa bàn.

  Phát biểu tại Lễ gắn biển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ban Quản lý dự án lưới điện đã chỉ đạo các đơn vị và nhà thầu khắc phục mọi khó khăn, tổ chức thi công ngày đêm, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án.

  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm mong muốn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tiếp tục quan tâm, bố trí thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung lưới điện 110kV và hệ thống lưới điện nông thôn đã xuống cấp. Xây dựng lưới điện hiện đại, đồng bộ đảm bảo cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  Hoàng Minh

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-duong-day-bim-son-nga-son-va-tram-bien-ap-110kv-nga-son-di-vao-hoat-dong-228684.html