Thanh Hóa: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Long

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 797/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Hà Long, huyện Hà Trung đến năm 2045.

Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch tại các ô đất ở DCM-14 và DCM-15: Tầng cao từ 2-5 tầng thành 2-10 tầng; mật độ xây dựng gộp tối đa: 25%; hệ số sử dụng đất: 0,5 - 2,5 lần.

Điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch tại các ô đất ở DCM-14 và DCM-15: Tầng cao từ 2-5 tầng thành 2-10 tầng; mật độ xây dựng gộp tối đa: 25%; hệ số sử dụng đất: 0,5 - 2,5 lần.

Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch điều chỉnh, bổ sung chức năng sử dụng của lô đất trang trại có ký hiệu RSXT-02 thành đất trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch và giáo dục thực nghiệm (hoạt động theo mô hình “working farm”, không sử dụng cho mục đích đầu tư dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung).

Phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ khu đất trang trại có ký hiệu RSXT-02, quy mô diện tích khoảng 139,2 ha; ranh giới cụ thể như sau: Phía Đông Bắc và Tây Bắc giáp đất rừng trồng sản xuất; phía Đông Nam giáp đường giao thông dân sinh dọc cao tốc Bắc Nam; phía Tây Nam giáp đất quy hoạch dịch vụ thể thao có ký hiệu DVTT-01.

Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh, bổ sung chức năng sử dụng của lô đất trang trại có ký hiệu RSXT-02 thành đất đất trang trại nông nghiệp kết hợp dịch vụ du lịch và giáo dục thực nghiệm (hoạt động theo mô hình “working farm”, không sử dụng cho mục đích đầu tư dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung) có ký hiệu TTDL-01; bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất cho lô đất: Mật độ xây dựng gộp tối đa 25%; tầng cao 1÷2 tầng; hệ số sử dụng đất 0,25 ÷ 0,50 lần.

Điều chỉnh một phần diện tích (khoảng 3,0ha) của lô đất rừng sản xuất ký hiệu RSX-05 thành đất sản xuất công nghiệp (không gây ô nhiễm môi trường) ký hiệu CN-03 (có chỉ tiêu quy hoạch diện tích 3ha; mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao 1÷ 2 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 1 lần). Lô đất rừng sản xuất ký hiệu RSX-05 sau khi điều chỉnh có diện tích 26,5ha, gồm: Lô đất RSX-05a, diện tích 14ha và lô đất RSX-05b, diện tích 12,5ha.

Điều chỉnh một phần diện tích (khoảng 1ha) của lô đất hỗn hợp ký hiệu HH-02 thành đất hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà máy nước ký hiệu HTKT-02 (có chỉ tiêu quy hoạch sau điều chỉnh: Diện tích 1ha; mật độ xây dựng tối đa 50%; tầng cao 1÷2 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 1lần). Điều chỉnh chức năng sử dụng của lô đất hạ tầng kỹ thuật có ký hiệu HTKT-02 (theo quy hoạch chung được duyệt năm 2021) thành cây xanh cách ly cho hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê hồ Bến Quân. Đất hỗn hợp ký hiệu HH-02 sau khi điều chỉnh có diện tích 11,9ha bao gồm: Lô đất HH-02a, diện tích 2,1ha và lô đất HH-02b, diện tích 9,8ha.

Thảo Chi

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thanh-hoa-dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chung-do-thi-ha-long-370594.html