Thanh Hóa: Dạy nghề cho người khuyết tật

Lớp học nghề điện tử, điện lạnh và lớp học nghề may dân dụng cho 30 người khuyết tật, trẻ em mồ côi ở các huyện: Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Yên Định, Nông Cống và thị xã Bỉm Sơn.