Thanh Hóa chống thất thu thuế từ hoạt động khai thác khoáng sản

Những năm qua, hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra khá sôi động. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này lại chưa tương ứng với thực tiễn hoạt động. Nhiều doanh nghiệp chưa kê khai trung thực trữ lượng hàng hóa bán ra, gây thất thu ngân sách nhà nước. Nhằm tăng cường quản lý thuế trong khai thác khoáng sản, Cục Thuế Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi mua bán hóa đơn không hợp pháp gây thất thoát thuế….

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thanh-hoa-chong-that-thu-thue-tu-hoat-dong-khai-thac-khoang-san-103389.htm