Thanh Hóa chấn chỉnh tác phong, lề lối của cán bộ, công chức

(VOV) -Đề nghị nhân dân giám sát, phát hiện phản ánh kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm

Ngày 16/4, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ đạo của thành phố nêu rõ: qua phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng, dư luận nhân dân và qua theo dõi cho thấy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng đi làm muộn và về sớm hơn thời gian qui định; một số cán bộ công chức, viên chức còn làm việc riêng trong thời gian làm việc, uống rượu, bia trước khi đến cơ quan làm việc…

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thành phố tiếp tục quan triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm luật cán bộ, công chức.

Giao các cơ quan, đơn vị rà soát lại quy chế làm việc, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị và qui định của pháp luật.

Nghiêm cấm cán bộ công chức, viên chức làm việc riêng, chơi game trong giờ làm việc. Có hình thức xử lý nghiêm theo qui định đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân giám sát, phát hiện phản ánh kịp thời cho người sử dụng, quản lý biết những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các nội dung chỉ đạo trên. Đồng thời phản ánh với Chủ tịch UBND tỉnh qua các số điện thoại: 0373.853.079, 0912.395.039, 0913293953.

Trước đó, ngày 12/3/2013, tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có quyết định số 875/QĐ-TU về việc ban hành qui định một số vấn đề về quan lý cán bộ, đảng viên.

Theo đó, quyết định chỉ rõ: Cán bộ, đảng viên không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả tiếp khách buổi trưa (trừ tiếp khách nước ngoài và tiếp khách trong trường hợp đặc biệt).

Cán bộ, đảng viên tránh phô trương, hình thức, lãng phí, mua sắm ôtô, tài sản khác có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo về chủng loại, số lượng, giá trị tài sản mua sắm, nguồn tiền chi trả. Đối với đám cưới, cán bộ, đảng viên không được tổ chức ăn uống linh đình và không mời khách tràn lan.

Đối với tang lễ, không rải tiền, vàng mã, các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ./.