Thanh Hóa: Chấm dứt dự án đầu tư Trường THPT dân lập Thiệu Hóa

Được cho thuê đất thực hiện dự án, tuy nhiên, chủ đầu tư triển khai dự án chậm tiến độ, chưa khởi công các hạng mục công trình, gây lãng phí tài nguyên đất, do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.

Thanh Hóa: Chấm dứt dự án đầu tư Trường THPT dân lập Thiệu Hóa - Ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 16/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký văn bản số 6805/UBND-THKH Về việc Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Trường THPT dân lập Thiệu Hóa tại xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa.

Nội dung chính văn bản nêu: Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2102/SKĐT-KTĐN ngày 25/5/2017 về việc đề xuất chấm dứt hoạt động dự án Trường THPT dân lập Thiệu Hóa (tại xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa), Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại Bắc Hà đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án xây dựng Trường THPT dân lập Thiệu Hóa tại công văn số 1454/UBND-NN ngày 19/4/2007 và cho thuê đất tại Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 31/10/2011. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại Bắc Hà triển khai dự án chậm tiến độ, chưa khởi công xây dựng các hạng mục công trình, gây lãng phí tài nguyên đất, thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi đất theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2014 và Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Vì vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa chấm dứt hoạt động dự án trên.

Trần Cường