Thanh Hóa: Bổ nhiệm hàng chục cán bộ không đúng quy trình

Sau vụ việc bà Trần Vũ Quỳnh Anh được bổ nhiệm thần tốc thì Thanh Hóa lại tiếp tục phát hiện ra hàng chục cán bộ các thuộc nhiều cơ quan được bổ nhiệm không đúng tiêu chuẩn, năng lực.

VTC1