Thành công của cuộc bầu cử khẳng định hiệu quả của mô hình 'Dân tin - Đảng cử'

  Báo Quảng Ninh
  55 liên quanGốcQuảng Ninh

  Ngày 5/6, kỳ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại cơ sở, nhằm lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, gánh vác trọng trách đại diện cho nhân dân trong thôn, bản, khu phố để tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao. Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hồi (ảnh), Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về kết quả của cuộc bầu cử.

  - Đến thời điểm hiện tại, 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn ra được người đứng đầu thôn, bản, khu phố đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân điều hành hoạt động của chính quyền cơ sở với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,12%. Xin đồng chí đánh giá sơ bộ về kết quả của kỳ bầu cử này?

  - Đến thời điểm hiện tại, 1.452 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn ra được người đứng đầu thôn, bản, khu phố đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân điều hành hoạt động của chính quyền cơ sở với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 98,12%. Xin đồng chí đánh giá sơ bộ về kết quả của kỳ bầu cử này?

  + Đến thời điểm này, có thể khẳng định cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, kỳ bầu cử đã được diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo được khí thế phấn khởi, sôi nổi, trách nhiệm của đông đảo cử tri trong toàn tỉnh. Điều này thể hiện rõ nét nhất ở tỷ lệ cử tri bỏ phiếu đạt 98,12%.

  Tại nhiều địa phương, người dân đã có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm để hoàn thành trọng trách của mình. Công tác bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri cả tỉnh đã lựa chọn ra những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của nhân dân, xây dựng thôn, bản, khu phố ngày càng phát triển.

  - Có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ tỉnh đã có những chỉ đạo và triển khai như thế nào để đợt bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng khắp, thưa đồng chí?

  + Kỳ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố là sự kiện chính trị quan trọng, để sự kiện này thực sự là ngày hội của toàn dân, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu công tác triển khai đến tất cả các địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu, thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử.

  Đặc biệt, tại những địa phương đặc thù như miền núi, biên giới, hải đảo, với kinh nghiệm thực tế từ các cuộc bầu cử khóa trước, bên cạnh những phương tiện truyền thông, băng rôn, tài liệu... Ủy ban MTTQ đã chỉ đạo các tổ chức thành viên cùng đội ngũ làm công tác mặt trận xã, phường, thôn, khu, tăng cường tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép. Cùng với đó là nghiên cứu đặc thù từng địa phương, khu vực dân cư, tập tục sinh hoạt... để có phương thức tuyên truyền vận động phù hợp, đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó đã tạo được không khí sôi nổi và hăng hái trong toàn dân đi bầu cử, góp phần tạo nên thành công của ngày hội.

  MTTQ tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ bầu cử cho đội ngũ làm công tác mặt trận tại cơ sở; tiến hành nghiêm túc, dân chủ các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử.

  Để lựa chọn ứng cử viên đủ đức, đủ tài, nhiệt huyết, được nhân dân tín nhiệm cho vị trí trưởng thôn, khu phố và hơn hết là để góp phần xây dựng chính quyền, địa phương mạnh về kinh tế, vững về chính trị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức thành viên của mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp làm tốt công tác nắm bắt tình hình ở từng thôn, khu phố; thực hiện rà soát đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn để xác định rõ và đúng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi.

  Phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận thôn, khu phố thực hiện tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và làm tốt công tác tư tưởng với từng cử tri, nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời, phối hợp với ủy ban bầu cử, chính quyền các cấp theo sát, bám chắc tiến độ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn ban công tác mặt trận thôn, khu phố triển khai đúng các bước quy trình bầu cử.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hồi trao đổi với cử tri thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ trước giờ bầu cử trưởng thôn, bản khu phố.

  Đồng chí Nguyễn Văn Hồi trao đổi với cử tri thôn Khe Lọng Ngoài, xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ trước giờ bầu cử trưởng thôn, bản khu phố.

  - Kỳ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 Quảng Ninh tiếp tục duy trì mô hình “Dân tin - Đảng cử”, xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của mô hình này?

  + Quy trình nhân sự “Dân tin - Đảng cử” được Quảng Ninh triển khai từ rất sớm. Qua thực tiễn cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, củng cố và xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương, đường lối, định hướng và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN trên địa bàn.

  Các đồng chí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố vừa là người tiếp thu những chủ trương, đường lối của Đảng, lại vừa trực tiếp lãnh đạo nhân dân thực hiện, nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất quán, kịp thời, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao nhất trong nhân dân.

  Việc tiếp tục duy trì mô hình “Dân tin - Đảng cử” tại nhiệm kỳ bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố lần này tỉnh Quảng Ninh đã làm rất sát sao các quy trình nhân sự để đảm bảo chức danh trưởng thôn, bản khu phố và người đứng đầu cấp ủy khu phố là một, qua đó khẳng định sâu sắc hiệu quả của mô hình này là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn.

  - Trân trọng cảm ơn đồng chí!

  Nguyên Ngọc (Thực hiện)

  Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/thanh-cong-cua-cuoc-bau-cu-khang-dinh-hieu-qua-cua-mo-hinh-dan-tin-dang-cu-3190159.html