Thành công 3G của Hồng Kông và bài học "cơ chế mở"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    KTĐT - Khi Hồng Kông tổ chức đấu giá dải tần 3G lần đầu tiên vào năm 2001, chỉ có 4 hãng viễn thông đăng ký tham gia, buộc chính quyền phải hủy bỏ cuộc đấu giá. Hệ quả là cả 4 "ứng viên" đều được cấp phép sử dụng dải tần 3G với mức giá định sẵn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=150209