Tháng Thanh niên 2009: Hơn 15.000 thanh niên được giới thiệu việc làm

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Sáng nay, 11-4, Thành đoàn TPHCM đã tổng kết Tháng Thanh niên năm 2009 với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố hành động vì an sinh xã hội” diễn ra từ ngày 28-2 đến 31-3-2009. Trong Tháng Thanh niên 2009, công tác hỗ trợ nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên là nội dung trọng tâm được tập trung thực hiện. Kết quả đã có 15.798 thanh niên được tuyển dụng vào làm việc tại 373 doanh nghiệp.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/laodongvieclam/2009/4/187136