Tháng Tám ở công trường cầu Rạch Miễu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Với những đôi tay và khối óc năng động, dày dạn kinh nghiệm của đội ngũ kỹ sư, cùng một lực lượng công nhân luôn có tính kỷ luật cao của Cienco, cầu Rạch Miễu sẽ được nối nhịp hai đầu đúng vào ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, để tháng 9 thông xe kỹ thuật, cuối năm 2008 đưa vào sử dụng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=129055&sub=50&top=37