Tháng sinh ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh của bạn

Các nhà nghiên cứu Đại học Columbia (Mỹ) phân tích 1,75 triệu hồ sơ bệnh nhân và đưa ra những kết luận đầy bất ngờ về mối liên hệ giữa tháng sinh và tỷ lệ mắc bệnh ở nhiều người.

Nguyễn Thao