Tháng khuyến mại lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội: Đã kích cầu tiêu dùng doanh thu tăng mạnh

    Gốc

    Hanoinet- Tuy là lần đầu tiên Hà Nội tổ chức Tháng khuyến mại (từ 1đến 31-10-2007) nhưng đã thu hút được 311 doanh nghiệp với 726 điểm bán hàng và cung cấp dịch vụ đăng ký tham gia.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=28525