Thặng dư thương mại Trung Quốc sụt giảm

    2 đăng lạiGốc

    Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết, thặng dư thương mại của nước này có thể giảm lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua trong năm 2008...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=85510e0d2fc04b&page=category