Tháng cao điểm vì người nghèo - còn nhiều việc phải làm

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Tháng cao điểm "Ngày vì người nghèo" năm nay diễn ra từ ngày 17-10 đến 17-11 với tinh thần “Hãy làm một việc nhỏ nhất để giúp đỡ người nghèo”...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.25058.qdnd