Tháng 9-2008 thông xe cầu Rạch Miễu

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Ngày 4-5, ông Nguyễn Đình Tuy, giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cho biết thời tiết trong thời điểm hiện nay rất bất lợi cho công tác...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/05/094814/7724