Tháng 9-2008 thông xe cầu Rạch Miễu

Ngày 4-5, ông Nguyễn Đình Tuy, giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cho biết thời tiết trong thời điểm hiện nay rất bất lợi cho công tác...