Tháng 9-2008 thông xe cầu Rạch Miễu

TT - Ngày 4-5, ông Nguyễn Đình Tuy, giám đốc Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu, cho biết thời tiết trong thời điểm hiện nay rất bất lợi cho công tác thi công cầu Rạch Miễu, vì thế tiến độ của dự án đã bị chậm hơn so với dự kiến. Mặc dù vậy, Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 9-2008 và chính thức đưa vào sử dụng một tháng sau đó.