"Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vậy là lại thêm một lần trời đất bắc nhịp nối vào thu. Lại câu hỏi ngày nào của người nhạc sĩ vẫn trở trăn trong từng lời ta hát “Tháng tám mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?...”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=86389