Tháng 8, lượng người Việt Nam xuất cảnh tăng 25%

Số liệu thống kê từ Bộ Công an cho thấy, lượng người xuất cảnh và nhập cảnh tháng 8 đều tăng so với tháng 7/2022.

Ngày 25/8/2022, Bộ Công an đã công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2022 (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022). Theo đó, toàn quốc có 482.369 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 414.468 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 7/2022, tăng 158.718 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+49,04%); tăng 82.980 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+25,03%).

Nguồn: Bộ Công an

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thang-8-luong-nguoi-viet-nam-xuat-canh-tang-25-20220825232111893.htm