Tháng 7, Tri ân miền Trung

Các cán bộ, phóng viên của báo PLVN đã có chuyến thăm về miền Trung để hướng về cội nguồn với tinh thần đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Vân Tùng - Hồng Quân - Xuân Hồng - Quang Trưởng