Tháng 6 sẽ có sàn giao dịch OTC

    Báo VnEconomy
    4 đăng lạiGốc

    Dự kiến, tháng 6/2008 sẽ chính thức đưa 40 cổ phiếu của các công ty đại chúng thuộc ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm lên giao dịch...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e41107bbb0548f&page=category